دسته: تکنولوژی علمی

تاثیر فناوری‌ های چاپ سه‌ بعدی روی جراحی‌ های آینده

فناوری‌ های چاپ سه‌ بعدی پیشرفت ها در مواد ، تجهیزات ، روش ها و تکنیک های چاپ سه بعدی در حال حاضر امکان استفاده بسیاری از بیماران را از اندام های ساخته شده با بهره گیری از تکنولوژی های نوین چاپ ۳ بعدی فراهم کرده است. از سوی دیگر، در دسترس بودن پرینترهای سه بعدی […]